Erster Neuimport 2018

Unser erster Import erfolgt am 31.01.2018

Folgende Tosai haben wir für Sie selektiert (siehe Beispielbilder) :

Shinoda Tosai Mix: Hi Utsuri

Shinoda Tosai Mix: Hi Utsuri

12 - 15 cm
Marudo MDO 011 Tosai Mix: GR Karashigoi, Chagoi, GR Chagoi, D Karashi, D Chagoi, Chagoi

Marudo MDO 011 Tosai Mix: GR Karashigoi, Chagoi, GR Chagoi, D Karashi, D Chagoi, Chagoi

18 - 21 cm
Hosokai Tosai Mix: Showa, Kohaku, D Kin Showa, Shusui, Kujaku, Kin Showa, Asagi, Shiro Utzuri, Hikari

Hosokai Tosai Mix: Showa, Kohaku, D Kin Showa, Shusui, Kujaku, Kin Showa, Asagi, Shiro Utzuri, Hikari

14 - 16 cm
Conias Tosai Mix: GR Goshiki, D Showa, GR Kohaku, Showa, GR Showa, D Sanke, Ochiba

Conias Tosai Mix: GR Goshiki, D Showa, GR Kohaku, Showa, GR Showa, D Sanke, Ochiba

18 - 21 cm
Shinoda Tosai Mix: D Kohaku, D Sanke, D Showa

Shinoda Tosai Mix: D Kohaku, D Sanke, D Showa

12 - 15 cm